recepce: +420 417 861 348 lanovka: 420 734 570 118, +420 734 570 117
Czech (Čeština)
German (Germany)
Czech (Čeština)

Historie Komáří vížky

V dřívějších dobách zvaná MÜCKBERG, což značí vrtošivá, nebo strašidelná hora. Historie této 806m vysoké hory se pojí s historií dobývání cínu a stejně tak s historií SV. WOLFGANGA. Německá zkazka o komárech vznikla až hodně později v době romantismu. Z počátku se zde těžil jen cín a později i měď. Z dostupných záznamů víme, že hornické sdružení – těžařstvo pod vedením horního mistra Davida Koitha nechalo postavit v roce 1553 zvonici na již vykáceném vrcholku hory. Stavba byla hotova v roce 1568. Kamenná, hranatá věž byla přez 9 metrů vysoká. V této zvonici byl zavěšen zvon odlitý roku 1554, v té době nejznámějším českým zvonařem, Tomášem Jarošem. K věži byl přistavěn malý domek o jedné místnosti a chlívky pro kozy. V domku žil zvoník, byl to buď starý nebo zmrzačený horník, který již nemohl v šachtě pracovat. Musel zvonit začátek fárání a večer konec díla, nebo jak je psáno „když den se mění v noc“. Zvonil také na poplach při různých důlních neštěstích a o velkých svátcích. Při zvuku zvonu, který po třikráte zazněl, byla povinnost všech bez rozdílu se poklonit a pomodlit a hlasitě pozdravit novým ZDAŘ BŮH!

Švédové se ve třicetileté válce pokoušeli zvon uloupit, neštěstí bylo tehdy císařskými vojsky vyrušeno. Z obavy před krádeží zvonu před loupeživými Švédy byl zvon v roce 1635 sundán a na saních převezen do sakristie klášterního kostela Všech svatých v Krupce. V roce 1644 jej znovu zavěsili.

Lanová dráha na Komáří vížku

Zdejší lanová dráha slouží obyvatelům již přes 50 let. V roce 1952 byla dokončena a v roce 1953 již plně sloužila jak obyvatelům okolí, tak i velkému počtu turistů. Lanovou dráhu už v roce 1838 navrhl hrabě J. Westfalen. Tenkrát mu nešlo o turismus, ale hrabě si dělal starost o lidi v horách, kteří neměli žádné spojení s městy v okolí. Byli takříkajíc odříznuti od světa. Tento nápad se začal až hodně později projednávat a realizovat. V roce 1903 začalo jednání, proměřování a finanční příprava. První světová válka však tento plán zhatila. Po této válce se plán na lanovou dopravu znovu přepracoval a v roce 1932 byl udělán nový projekt. Stavba se zase pozastavila za druhé světové války. Měla to být kombinovaná kolejová dráha tažená dvěma lany. Přes den se měly dopravovat převážně osoby a v noci pak těžké náklady, a nákladní auta s uhlím.

 

Zdroj: Historická zastavení Při procházce Velkou Krupkou; Peter Paul Reinert